Haslo: Miłkowski Zygmunt Jan

Miłkowski Zygmunt Jan, pseud. Denhoff, Wrzos, ur. 30 X 1894, Zofiówka k. Humania (Ukraina), zm. 6 IV 1945, Wiener Neudorf (Austria), pułkownik; 1941–42 komendant okręgu krak. ZWZ-AK; 1943–44 szef Oddziału IV KG AK; zamordowany przez Niemców.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje