Haslo: mobilizacja

mobilizacja [łac. mobilis ‘ruchomy’], ogół czynności związanych z przygotowaniem sił zbrojnych oraz gospodarki do działania w warunkach wojennych; także powołanie rezerwistów do czynnej służby wojsk. w okresie zagrożenia wojną lub w jej początkowym okresie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI BIBLIOTECZNE, zbiory kart zawierających określone informacje, ułożonych według ustalonego systemu w skrzynkach, teczkach, kopertach, segregatorach itp., gromadzonych i udostępnianych w bibliotece. W skomputeryzowanych bibliotekach kartoteki biblioteczne (z wyjątkiem kartotek tekstowych) są elementem komputerowej bazy danych.

Promocje