Haslo: mobilizacja

mobilizacja [łac. mobilis ‘ruchomy’], ogół czynności związanych z przygotowaniem sił zbrojnych oraz gospodarki do działania w warunkach wojennych; także powołanie rezerwistów do czynnej służby wojsk. w okresie zagrożenia wojną lub w jej początkowym okresie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFOTOSKŁAD, poligr. skład wykonany na materiale światłoczułym w celu uzyskania form drukowych dla rozmaitych systemów drukowania; wyeliminował konieczność odlewania czcionek w metalu i matrycowania.

Promocje