Haslo: modus ponendo tollens

modus ponendo tollens [łac., ‘sposób zaprzeczający potwierdzeniem’], log. prawo rachunku zdań (sylogizmu dysjunkcyjnego), wg którego prawdziwość jednego ze zdań prawdziwej dysjunkcji pozwala wnioskować o fałszywości drugiego.Ostatnio czytane