Haslo: Moraczewski Wacław

Moraczewski Wacław, ur. 27 XI 1867, Warszawa, zm. 13 IX 1950, Lwów, lekarz patofizjolog i chemik; profesor Akad. Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie i Inst. Weterynaryjnego tamże; czł. PAU; autor oryginalnego Podręcznika do badań chemiczno-klinicznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje