Haslo: Australijsko-Antarktyczne, Wzniesienie

Australijsko-Antarktyczne, Wzniesienie, Wyniesienie Australijsko-Antarktyczne, Southeast Indian Ridge, grzbiet śródoceaniczny w południowo-wschodniej części dna Oceanu Indyjskiego; długość 6800 km; głębokość nad Wzniesieniem Australijsko-Antarktycznym 3000–3700 m; brak wyraźnej doliny ryftowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, bibliografia będąca spisem źródeł, które autor wykorzystał przy pisaniu (opracowywaniu) utworu lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy. Zwykle zamieszczana jest na końcu książki lub artykułu. Potocznie określana jako literatura przedmiotu lub krócej - literatura.

Promocje