Haslo: Australijsko-Antarktyczne, Wzniesienie

Australijsko-Antarktyczne, Wzniesienie, Wyniesienie Australijsko-Antarktyczne, Southeast Indian Ridge, grzbiet śródoceaniczny w południowo-wschodniej części dna Oceanu Indyjskiego; długość 6800 km; głębokość nad Wzniesieniem Australijsko-Antarktycznym 3000–3700 m; brak wyraźnej doliny ryftowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTEZAURUS, pierwotnie: zbiór, skarbnica określonego języka, słownik (np. Thesaurus linguae latinae R. Estienne'a, 1531). Obecnie w informacji naukowej określenie: zbioru uporządkowanych (alfabetycznie, hierarchicznie, kategoriami) terminów z określonej dziedziny wiedzy, służącego do przekładu wyrazów z jednego lub wielu języków naturalnych na język informacyjny. Tezaurusy mogą tworzyć system (kompletny zbiór terminów z obszernej dziedziny wiedzy) złożony zwykle z: tezaurusa centralnego (kompletne słownictwo) lub tezaurusa podstawowego (główne terminy) i spójnych z nimi tezaurusów cząstkowych lub tezaurusów specjalistycznych (branżowych, dziedzinowych); pierwszym tezaurusem był W. K. Paulusa Descriptor dictionary... (1959).

Promocje