Haslo: Australijsko-Antarktyczne, Wzniesienie

Australijsko-Antarktyczne, Wzniesienie, Wyniesienie Australijsko-Antarktyczne, Southeast Indian Ridge, grzbiet śródoceaniczny w południowo-wschodniej części dna Oceanu Indyjskiego; długość 6800 km; głębokość nad Wzniesieniem Australijsko-Antarktycznym 3000–3700 m; brak wyraźnej doliny ryftowej.Ostatnio czytane