Haslo: mors

mors, Odobenus rosmarus, ssak mor. z rzędu drapieżnych, dawniej zaliczany do płetwonogich, jedyny przedstawiciel rodziny morsowatych; dł. samca do 3,9 m; masa ciała do niemal 2 t; górne kły u samców dł. do 85 cm, brak małżowin usznych, kończyny płetwowate; żywi się mięczakami i skorupiakami; strefa przybrzeżna Arktyki; gat. zagrożony.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Etapy procesu komunikacji: 1) inicjatywa nadawcy, by przekazać określone treści, 2) kodowanie (przełożenie treści na określone zachowania - np. język, gesty), 3) nadawanie (przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań), 4) odbiór (percepcja zachowań nadawcy przez narządy zmysłów odbiorcy), 5) odkodowywanie (przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość), 6) interpretacja wiadomości (przypisanie przez odbiorcę znaczenia odebranej wiadomości - w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie).

Promocje