Haslo: austriacki traktat państwowy

austriacki traktat państwowy, traktat podpisany 15 V 1955 przez Austrię oraz Francję, USA, Wielką Brytanię i ZSRR; przywracał Austrii pełną suwerenność państwową w granicach z 1938, utraconą w wyniku Anschlussu; zakończył okupację 1945–55 Austrii przez 4 mocarstwa; wykluczał jej zjednoczenie z Niemcami.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowAUTOR, osoba (lub ciało zbiorowe - organizacja, instytucja, grupa osób) będąca głównym twórcą intelektualnej czy też artystycznej zawartości utworu, Z różnej formy autorstwa wynika indywidualna (autorstwo indywidualne) lub zbiorowa (autorstwo korporatywne) odpowiedzialność za treść i formę utworu, a także zakres pożytków wynikających z prawa autorskiego.

Promocje