Haslo: austriacki traktat państwowy

austriacki traktat państwowy, traktat podpisany 15 V 1955 przez Austrię oraz Francję, USA, Wielką Brytanię i ZSRR; przywracał Austrii pełną suwerenność państwową w granicach z 1938, utraconą w wyniku Anschlussu; zakończył okupację 1945–55 Austrii przez 4 mocarstwa; wykluczał jej zjednoczenie z Niemcami.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA DZIENNIKARSKA, jeden z podstawowych gatunków dziennikarskich, reprezentowanych w prasie. Współczesna informacja jest rozpowszechniana za pomocą wszystkich dostępnych środków (językowe, językowoobrazowe, dźwiękowe, wizualne). Podział ze względu na technikę przekazu: informacja prasowa (w tym fotoinformacja), radiowa i telewizyjna; ze względu na charakter źródeł: informacja własna (pochodząca od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazana jej na prawach wyłączności), informacja agencyjna (otrzymana z agencji prasowej w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub filmowego), informacja oficjalna (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); podział ze względu na zakres tematyki: lokalna, krajowa, zagraniczna.

Promocje