Haslo: adrenergiczny

adrenergiczny, fizjol. dotyczący przekazywania impulsu nerwowego z neuronu na neuron lub na efektor za pośrednictwem wydzielanej w synapsach adrenaliny lub noradrenaliny.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEKSLIBRIS (lać. ex libris 'z książek'), artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwą instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki; historycznie pełnił funkcje użytkowe, obecnie jest formą grafiki artystycznej.

Promocje