Haslo: mundur wojskowy

mundur wojskowy, uniform, ubiór wojsk. wykonany ściśle wg przepisu określającego kolor, krój i oznaki; pojawił się w XVI w., w Polsce po raz pierwszy w piechocie wybranieckiej; do XIX/XX w. kolorowe, od I wojny świat. o barwach ochronnych (podział na mundur polowy i wyjściowy).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Etapy procesu komunikacji: 1) inicjatywa nadawcy, by przekazać określone treści, 2) kodowanie (przełożenie treści na określone zachowania - np. język, gesty), 3) nadawanie (przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań), 4) odbiór (percepcja zachowań nadawcy przez narządy zmysłów odbiorcy), 5) odkodowywanie (przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość), 6) interpretacja wiadomości (przypisanie przez odbiorcę znaczenia odebranej wiadomości - w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie).

Promocje