Haslo: Munk Andrzej

Munk Andrzej, ur. 16 XI 1921, Kraków, zm. 20 IX 1961, pod Łowiczem, reżyser film.; twórca czołowych dzieł tzw. szkoły pol. w filmie (Eroica, Zezowate szczęście, Pasażerka — dokończony przez W. Lesiewicza); filmy dokumentalne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI, zbiór dokumentów, urządzeń, napisów oraz system informacyjnowyszukiwawczy biblioteki pełniący funkcję informacyjno-dydaktyczną. W bibliotece szkolnej na warsztat informacyjny składają się: księgozbiór podręczny, katalogi i kartoteki biblioteczne, materiały i pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Promocje