Haslo: muong język

muong język, język z grupy wiet-muong należącej do języków austroazjat., bliski językowi wietn.; rozprzestrzeniony w enklawach w północnym i środkowym Wietnamie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOBWOLUTA, dodatkowa "okładka na "wydawnictwo; wykonana z papieru, kartonu lub tworzywa, zazwyczaj barwnie ilustrowana. Służy do celów reklamowych, informacyjnych i ochronnych. Niekiedy (np. w przypadku niektórych wydawnictw fonograficznych) jest formą karty tytułowej.

Promocje