Haslo: autoklaw

autoklaw [gr. autós ‘sam’, łac. clavis ‘klucz’], hermetycznie zamykany zbiornik, używany do przeprowadzania reakcji chem. w podwyższonej temp. i pod zwiększonym ciśnieniem; stosowany też do wyjaławiania, m.in. środków spoż., farm., narzędzi chirurgicznych.Ostatnio czytane