Haslo: autoklaw

autoklaw [gr. autós ‘sam’, łac. clavis ‘klucz’], hermetycznie zamykany zbiornik, używany do przeprowadzania reakcji chem. w podwyższonej temp. i pod zwiększonym ciśnieniem; stosowany też do wyjaławiania, m.in. środków spoż., farm., narzędzi chirurgicznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKODEKS (lać. codex pień drzewa, kloc), forma materialna książki powstała u schyłku czasów antycznych na miejsce zwoju, stosowana jest do dnia dzisiejszego. Najwcześniejszymi postaciami kodeksu były związane ze sobą tabliczki woskowe, potem podobnie składane karty z papirusu i pergaminu. Tworzone składki o różnej liczbie kart przytwierdzano do drewnianych okładek. Kodeks upowszechnił się w IV i V w. wraz ze wzrostem zastosowania pergaminu jako materiału pisarskiego.

Promocje