Haslo: prawo autorskie

prawo autorskie, ogół przepisów zapewniających ochronę praw osobistych i majątkowych twórcom dzieł naukowych, literackich i artystycznych; w Polsce obowiązuje p.a. z 1994; majątkowe p.a. są chronione przez czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci; twórczość lit. i artyst. podlega ochronie międzynar., m.in. na podstawie konwencji berneńskiej z 1886 i genewskiej konwencji powszechnej z 1952; Polska jest stroną obu konwencji; w Polsce od 1994 obowiązuje ustawa O prawie autorskim i prawach pokrewnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPOZYCJA BIBLIOGRAFICZNA, podstawowa jednostka bibliografii, obejmująca z reguły opis bibliograficzny jednego dokumentu, uzupełniony często dodatkowymi elementami (np. symbol klasyfikacji, numer kolejny w spisie, adnotacja).

Promocje