Haslo: prawo autorskie

prawo autorskie, ogół przepisów zapewniających ochronę praw osobistych i majątkowych twórcom dzieł naukowych, literackich i artystycznych; w Polsce obowiązuje p.a. z 1994; majątkowe p.a. są chronione przez czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci; twórczość lit. i artyst. podlega ochronie międzynar., m.in. na podstawie konwencji berneńskiej z 1886 i genewskiej konwencji powszechnej z 1952; Polska jest stroną obu konwencji; w Polsce od 1994 obowiązuje ustawa O prawie autorskim i prawach pokrewnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowŻYWA PAGINA, informacja drukowana w dodatkowym wierszu (z reguły u góry strony nad tekstem) w książce lub czasopiśmie; zawiera najczęściej powtórzenie albo tytułu dokumentu, albo nazwy rozdziału, a w encyklopedii lub słowniku - hasła pierwszego lub ostatniego na danej kolumnie.

Promocje