Haslo: prawo autorskie

prawo autorskie, ogół przepisów zapewniających ochronę praw osobistych i majątkowych twórcom dzieł naukowych, literackich i artystycznych; w Polsce obowiązuje p.a. z 1994; majątkowe p.a. są chronione przez czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci; twórczość lit. i artyst. podlega ochronie międzynar., m.in. na podstawie konwencji berneńskiej z 1886 i genewskiej konwencji powszechnej z 1952; Polska jest stroną obu konwencji; w Polsce od 1994 obowiązuje ustawa O prawie autorskim i prawach pokrewnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFOSTRADA, autostrada telekomunikacyjna, autostrada informatyczna, określenia stosowane do idei politycznych i gospodarczych, których ostatecznym celem jest zapewnienie powszechnej dostępności światowych sieci komputerowych. Służyć ma temu m.in. idea ogromnej sieci światłowodowej oplatającej cały glob, umożliwiającej szybki przepływ wszelkich informacji przetworzonych na zapis cyfrowy.

Promocje