Haslo: nakaz karny

nakaz karny, w pol. prawie orzeczenie skazujące w sprawie mniejszej wagi, gdy nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary innej niż grzywna, wydane bez rozprawy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje