Haslo: nakaz karny

nakaz karny, w pol. prawie orzeczenie skazujące w sprawie mniejszej wagi, gdy nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary innej niż grzywna, wydane bez rozprawy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE, zajęcia prowadzone w bibliotece, których celem jest przygotowanie grupy potencjalnych użytkowników biblioteki do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, właściwego posługiwania się warsztatem informacyjnym biblioteki.

Promocje