Haslo: natura ludzka

natura ludzka, filoz. cecha lub zespół cech konstytutywnych, warunkujących tożsamość człowieka; słynne spory dotyczące zarówno istnienia n.l., jak i jej elementów składowych oraz sposobów ich urzeczywistniania.Ostatnio czytane