_
Slownik terminowNADAWCA, osoba lub instytucja biorąca udział w procesie komunikacji przez wysyłanie komunikatu. (komunikacja interpersonalna)

Promocje