Haslo: Avogadra prawo

Avogadra prawo, prawo, zgodnie z którym jednakowe objętości gazów doskonałych o tej samej temperaturze i ciśnieniu zawierają jednakowe liczby cząsteczek; mole dowolnych gazów w tych samych warunkach zajmują zatem jednakowe objętości (22,41383 dm3 w temperaturze 273,15 K i pod ciśnieniem 101 325 Pa); sformułowane 1811 przez A. Avogadra di Quaregna i 1814 niezależnie od niego przez A.M. Ampère’a.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje