Haslo: Avogadra prawo

Avogadra prawo, prawo, zgodnie z którym jednakowe objętości gazów doskonałych o tej samej temperaturze i ciśnieniu zawierają jednakowe liczby cząsteczek; mole dowolnych gazów w tych samych warunkach zajmują zatem jednakowe objętości (22,41383 dm3 w temperaturze 273,15 K i pod ciśnieniem 101 325 Pa); sformułowane 1811 przez A. Avogadra di Quaregna i 1814 niezależnie od niego przez A.M. Ampère’a.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTYTULATURA ogół danych służących do identyfikacji wydawnictwa, umieszczonych: w przypadku czasopisma i gazety - na pierwszej stronie (zawartość: tytuł, podtytuł, określenie częstotliwości ukazywania się, numer bieżący w danym roku, ewentualnie numer kolejny od powołania czasopisma, cenę, numer ISSN, ewentualnie inne informacje); w przypadku książki - przede wszystkim na karcie tytułowej i w metryce (zawartość: nazwa autora lub autorów, nazwy współtwórców książki, tytuł, podtytuł, numer i tytuł indywidualny tomu, adres wydawniczy, oznaczenie kolejności wydania, nazwa serii i numer w obrębie serii).

Promocje