Haslo: nazaretanki

nazaretanki, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth (CSFN), zgromadzenie zakonne, zał. 1875 w Rzymie przez bł. Marię Franciszkę Siedliską, zatwierdzone 1909; gł. cel — praca nad odrodzeniem rodziny pol., prowadzenie szkół dla dziewcząt, praca wśród emigrantów.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje