Haslo: Awanesow Ruben I.

Awanesow Ruben I., ur. 14 II 1902, Şuşa (Azerbejdżan), zm. 1 V 1982, Moskwa, ros. rusycysta, fonetyk i dialektolog; profesor uniw. w Moskwie; czł. AN ZSRR; liczne prace językozn. (Fonietika sowriemiennogo russkogo litieraturnogo jazyka).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, zespół funkcjonalnie powiązanych urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym obszarze i przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Rodzajem sieci telekomunikacyjnych były więc stanowiska murzyńskich tam-tamów, łańcuchy indiańskich ognisk przekazujących znaki dymne. Współczesne sieci telekomunikacyjne to np. sieci telefonii komórkowej.

Promocje