Haslo: Awanesow Ruben I.

Awanesow Ruben I., ur. 14 II 1902, Şuşa (Azerbejdżan), zm. 1 V 1982, Moskwa, ros. rusycysta, fonetyk i dialektolog; profesor uniw. w Moskwie; czł. AN ZSRR; liczne prace językozn. (Fonietika sowriemiennogo russkogo litieraturnogo jazyka).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIEĆ KOMPUTEROWA, zespół komputerów i urządzeń peryferyjnych połączonych liniami transmisji (przewodowej lub bezprzewodowej) danych umożliwiających współpracę (np. wykorzystywanie tych samych zasobów informacji i urządzeń peryferyjnych przez wielu użytkowników, szybkie przesyłanie danych). Rodzaje: lokalne (ograniczone do jednego lub kilku budynków), rozległe (np. Internet).

Promocje