Haslo: awangarda

awangarda [fr. avant-garde] lit., szt. plast., muz. nazwa ogółu kierunków artystycznych w XX w., zwłaszcza w jego drugim i trzecim 10-leciu, odznaczających się radykalnym nowatorstwem, skłonnością do eksperymentu i świadomością przyszłościową.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASOWE PRAWO, przepisy regulujące funkcjonowanie środków masowego przekazu, zwłaszcza gazet, czasopism, radia i telewizji. Obejmuje m.in. przepisy rejestrowania organów prasowych, prawa i obowiązki dziennikarzy, sprawy przekazywania informacji przez organy władzy, krytyki prasowej, praw do sprostowania, zasad postępowania w sprawach prasowych itp.

Promocje