Haslo: Awangarda Krakowska

Awangarda Krakowska, zw. także pierwszą Awangardą, grupa poetów (T. Peiper, J. Przyboś, J. Brzękowski, J. Kurek) skupionych 1922–27 wokół programu zbliżenia poezji do XX-wiecznej cywilizacji urbanistyczno-technicznej; w wierszu cenili rygoryzm formalny, celową konstrukcję intelektualną i dynamizm stylu; pismami Awangardy Krakowskiej były „Zwrotnica” i „Linia”.Ostatnio czytane