Haslo: abscysynowy kwas

abscysynowy kwas (ABA), fitohormon, inhibitor wzrostu roślin; syntetyzowany głównie w liściach; indukuje spoczynek pączków i nasion, przyspiesza opadanie liści i owoców, uczestniczący w regulacji spoczynku i morfogenezy oraz reakcji roślin na odwodnienie; współdziała z innymi fitohormonami w regulacji procesów fizjologicznych i biochemicznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje