Haslo: Niemiecki Instytut Normalizacyjny

Niemiecki Instytut Normalizacyjny, niem. Deutsches Institute für Normung (DIN), stowarzyszenie zał. 1917 pod nazwą Kom. Normalizacyjny ds. Budowy Maszyn (ob. nazwa od 1975), siedziba w Berlinie; zajmuje się opracowywaniem norm (oznaczanych symbolem DIN); prowadzi prace nauk.-badawcze.Ostatnio czytane