Haslo: Niemiecki Instytut Normalizacyjny

Niemiecki Instytut Normalizacyjny, niem. Deutsches Institute für Normung (DIN), stowarzyszenie zał. 1917 pod nazwą Kom. Normalizacyjny ds. Budowy Maszyn (ob. nazwa od 1975), siedziba w Berlinie; zajmuje się opracowywaniem norm (oznaczanych symbolem DIN); prowadzi prace nauk.-badawcze.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Etapy procesu komunikacji: 1) inicjatywa nadawcy, by przekazać określone treści, 2) kodowanie (przełożenie treści na określone zachowania - np. język, gesty), 3) nadawanie (przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań), 4) odbiór (percepcja zachowań nadawcy przez narządy zmysłów odbiorcy), 5) odkodowywanie (przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość), 6) interpretacja wiadomości (przypisanie przez odbiorcę znaczenia odebranej wiadomości - w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie).

Promocje