Haslo: nietoperze

nietoperze, rękoskrzydłe, Chiroptera, jedyny rząd ssaków latających aktywnie; ok. 1000 gatunków; skrzydła tworzą błony lotne rozpięte po obu stronach między kończynami i bokiem ciała, często wraz z ogonem; owado- lub roślinożerne; posługują się echolokacją; szeroko rozprzestrzenione; w Polsce 20 gatunków; wszystkie chronione.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPATENT, przyznane autorowi lub właścicielowi wynalazku, potwierdzone aktem właściwego organu (opis patentowy), prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas w sposób zarobkowy lub zawodowy, na obszarze danego państwa (kilku państw).

Promocje