Haslo: nietoperze

nietoperze, rękoskrzydłe, Chiroptera, jedyny rząd ssaków latających aktywnie; ok. 1000 gatunków; skrzydła tworzą błony lotne rozpięte po obu stronach między kończynami i bokiem ciała, często wraz z ogonem; owado- lub roślinożerne; posługują się echolokacją; szeroko rozprzestrzenione; w Polsce 20 gatunków; wszystkie chronione.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje