Haslo: nietoperze

nietoperze, rękoskrzydłe, Chiroptera, jedyny rząd ssaków latających aktywnie; ok. 1000 gatunków; skrzydła tworzą błony lotne rozpięte po obu stronach między kończynami i bokiem ciała, często wraz z ogonem; owado- lub roślinożerne; posługują się echolokacją; szeroko rozprzestrzenione; w Polsce 20 gatunków; wszystkie chronione.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowAPARAT NAUKOWY WYDAWNICTWA, zespól elementów wydawnictwa (publikacji naukowej) stanowiących wskazanie zródłowych materiałów cytowanych, omawianych bądź wykorzystanych przez autora Należą tu m i n. przypisy bibliografia załącznikowa, indeksy, a w przypadku publikacji opracowanych metodą hipertekstu także np. odnośniki do innych tekstów.

Promocje