Haslo: nietoperze

nietoperze, rękoskrzydłe, Chiroptera, jedyny rząd ssaków latających aktywnie; ok. 1000 gatunków; skrzydła tworzą błony lotne rozpięte po obu stronach między kończynami i bokiem ciała, często wraz z ogonem; owado- lub roślinożerne; posługują się echolokacją; szeroko rozprzestrzenione; w Polsce 20 gatunków; wszystkie chronione.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowGAZETA, dziennik, wydawnictwo periodyczne ukazujące się co najmniej dwa razy w tygodniu, zawierające informacje o wydarzeniach aktualnych, interesujących szerokie kręgi czytelników. Rodzaje gazet: ze względu na czas emisji: poranne i popołudniowe; ze względu na zasięg: międzynarodowe, ogólnokrajowe, regionalne i lokalne; ze względów prawno-ekonomicznych - organy (partii, organizacji, instytucji rządowych), związane z koncernami prasowymi, niezależne. Współczesne gazety ogólnokrajowe mają z reguły mutacje lub dodatki regionalne, a w wydaniach weekendowych bezpłatne magazyny. Podobnie jak w czasopiśmie także w gazecie istotną rolę odgrywają: rodzaj i układ elementów typograficznych i graficznych (krój pisma, liczba łamów na kolumnie, ilustracje, tabele, tytuły). Elementy te kształtują układ graficzny gazety, wyróżniają dany tytuł.

Promocje