Haslo: nonkonformizm

nonkonformizm, postawa polegająca na krytycznym stosunku do norm obowiązujących w danej grupie społecznej i przedkładaniu własnego zdania nad opinie przeważające w otoczeniu; przeciwieństwo konformizmu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPRAWA WYDAWNICTWA, zewnętrzna osłona wydawnictwa. W przypadku książki składa się z grzbietu i okładzin (okładek). W przypadku wydawnictw na nośnikach optycznych i magnetycznych ma najczęściej postać pudełka (plastikowego lub kartonowego), czasem tekturowej lub foliowej koperty, etui itp. Oprawa służy także ozdobie, jest nośnikiem informacji o wydawnictwie.

Promocje