Haslo: nonkonformizm

nonkonformizm, postawa polegająca na krytycznym stosunku do norm obowiązujących w danej grupie społecznej i przedkładaniu własnego zdania nad opinie przeważające w otoczeniu; przeciwieństwo konformizmu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAMIŁOWANIE DO CZYTANIA, trwała skłonność do czytania połączona z odczuwaniem przyjemności, której źródłem jest sama czynność czytania lub realizacja określonych zainteresowań czytelniczych. Zamiłowanie do czytania wydaje się być coraz rzadszą skłonnością w dobie cywilizacji obrazkowej.

Promocje