Haslo: norma

norma [łac.], mat. funkcja przyporządkowująca elementom x przestrzeni liniowej nieujemne liczby ||x|| w taki sposób, że: 1) ||x|| = 0 ≡ x = 0; 2) ||ax|| = |a|·||x||, gdzie a — liczba; 3) ||x + y|| ≤ ||x|| + ||y||; przestrzeń z n. nazywa się przestrzenią unormowaną.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY WPROWADZAJĄCE, części składowe wydawnictwa zawierające informacje o publikowanym utworze lub jego twórcy, np.: wstęp lub przedmowa, posłowie, życiorys autora, nota wydawnicza, podziękowania autora, dedykacja, motto). (budowa wydawnictwa)

Promocje