Haslo: norma

norma [łac.], mat. funkcja przyporządkowująca elementom x przestrzeni liniowej nieujemne liczby ||x|| w taki sposób, że: 1) ||x|| = 0 ≡ x = 0; 2) ||ax|| = |a|·||x||, gdzie a — liczba; 3) ||x + y|| ≤ ||x|| + ||y||; przestrzeń z n. nazywa się przestrzenią unormowaną.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI BIBLIOTECZNE, zbiory kart zawierających określone informacje, ułożonych według ustalonego systemu w skrzynkach, teczkach, kopertach, segregatorach itp., gromadzonych i udostępnianych w bibliotece. W skomputeryzowanych bibliotekach kartoteki biblioteczne (z wyjątkiem kartotek tekstowych) są elementem komputerowej bazy danych.

Promocje