Haslo: Nowe Niderlandy

Nowe Niderlandy, Nieuw Nederland, kolonia hol. w Ameryce Północnej, między rzeką Delaware i ujściem rzeki Hudson, utw. 1624; 1664 zdobyta przez Anglików, którzy następnie utw. tu kolonię Nowy Jork.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowADNOTACJA: l. Zwięzła charakterystyka dokumentu dotycząca jego treści i (lub) cech pozatreściowych (formalnowydawniczych) specyficznych dla danego dokumentu Stosowana np. w bibliografii odnotowanej. katalogu obrazkowym. Rodzaje adnotacji: wyjaśniająca, zawartościowa, księgoznawcza, zalecająca. 2. Potocznie: uwaga, dopisek. przypis, notatka - sporządzone w postaci pisemnej.

Promocje