Haslo: Nowicki Marian Jerzy

Nowicki Marian Jerzy, ur. 1 XI 1893, Model k. Gostynina, zm. 1 VII 1960, Warszawa, ojciec Jacka, działacz socjalistyczny; 1928–39 i 1946–48 członek Rady Naczelnej PPS; 1919–39 sekretarz ZG Związku Zawodowego Robotników Rolnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPATENT, przyznane autorowi lub właścicielowi wynalazku, potwierdzone aktem właściwego organu (opis patentowy), prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas w sposób zarobkowy lub zawodowy, na obszarze danego państwa (kilku państw).

Promocje