Haslo: Nowicki Marian Jerzy

Nowicki Marian Jerzy, ur. 1 XI 1893, Model k. Gostynina, zm. 1 VII 1960, Warszawa, ojciec Jacka, działacz socjalistyczny; 1928–39 i 1946–48 członek Rady Naczelnej PPS; 1919–39 sekretarz ZG Związku Zawodowego Robotników Rolnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje