Haslo: Nowy Sołoniec

Nowy Sołoniec, Soloneţu Nou, w. w północno-wschodniej Rumunii (okręg Suczawa), w Karpatach Wschodnich, na Bukowinie; ośr. mniejszości pol., tzw. górali czadeckich (ok. 700 osób); działa Dom Polski. W okolicach N.S. złoża soli kamiennej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOGRAFIA (gr. biblion książka, grapho - piszę) uporządkowany (np. alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów (zakres bibliografii, zasięg bibliografii), którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych (wydawnictwo informacji bezpośredniej), Podstawowe rodzaje: bibliografia adnotowana, bibliografia bieżąca, bibliografia narodowa, bibliografia osobowa, bibliografia retrospektywna, bibliografia selekcyjna, bibliografia specjalna, bibliografia załącznikowa.

Promocje