Haslo: Nowy Sołoniec

Nowy Sołoniec, Soloneţu Nou, w. w północno-wschodniej Rumunii (okręg Suczawa), w Karpatach Wschodnich, na Bukowinie; ośr. mniejszości pol., tzw. górali czadeckich (ok. 700 osób); działa Dom Polski. W okolicach N.S. złoża soli kamiennej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje