Haslo: Oceania

Oceania, pol. żaglowiec oceanograficzny; stal. 3-masztowiec; dł. ok. 48,8 m, szer. 9 m, pow. ożaglowania 700 m2 (na każdym maszcie po 1 czworokątnym żaglu, obsługiwanym automatycznie ze sterówki), załoga stała 15 osób i 12 osób personelu badawczego; zbud. 1985 w Gdańsku; rejsy naukowo-badawcze, w tym arktyczne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILM: 1. Wyrażająca określone treści seria następujących po sobie obrazów (z dźwiękiem lub bez), utrwalonych na nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie i wywołującym wrażenie ruchu. Pierwszy pokaz filmowy zorganizowali bracia Lumiere w Paryżu 22 III 1895. Do pół. 1. 20. produkowano filmy nieme, emisji czasem towarzyszyła muzyka (na żywo lub mechaniczna). Początkowo filmy wyświetlane były wyłącznie na pokazach publicznych (w kinie), od 1. 40. również w domu (dzięki telewizji), na kasecie wideo, ostatnio także DVD. 2. Dziedzina twórczości artystycznej, rodzaj widowiska masowego.

Promocje