Haslo: ochrona gleb i gruntów

ochrona gleb i gruntów, racjonalne gospodarowanie zasobami gleb i ochrona ich wartości produkcyjnych oraz innych niezbędnych do zachowania równowagi przyr., w szczególności zapobieganie i przeciwdziałanie zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia — przywracanie właściwego stanu; celem ochrony jest ograniczanie procesów erozji gleb oraz zapobieganie: zmniejszaniu się areału gleb, niekorzystnym zmianom stosunków wodnych, niewłaściwej mechanizacji i wadliwej chemizacji rolnictwa, zanieczyszczeniu gleb przez źródła antropogeniczne, a także zachowanie dla badań nauk. naturalnie ukształtowanych gleb.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEKSLIBRIS (lać. ex libris 'z książek'), artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwą instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki; historycznie pełnił funkcje użytkowe, obecnie jest formą grafiki artystycznej.

Promocje