Haslo: odszkodowanie

odszkodowanie, indemnizacja, naprawienie szkody, prawo świadczenie należne poszkodowanemu od osoby ponoszącej odpowiedzialność za szkodę; występuje w formach: przywrócenia stanu poprzedniego, zapłaty odpowiedniej kwoty lub renty dla poszkodowanego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILMOTEKA: 1. Zbiór filmów oraz innych dokumentów i materiałów dotyczących sztuki filmowej (np. plakaty, projekty dekoracji, recenzje, książki), gromadzony w archiwach lub wytwórniach filmowych. 2. Miejsce przechowywania materiałów filmowych. 3. Potoczna nazwa archiwum filmowego.

Promocje