Haslo: odszkodowanie

odszkodowanie, indemnizacja, naprawienie szkody, prawo świadczenie należne poszkodowanemu od osoby ponoszącej odpowiedzialność za szkodę; występuje w formach: przywrócenia stanu poprzedniego, zapłaty odpowiedniej kwoty lub renty dla poszkodowanego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje