Haslo: odszkodowanie

odszkodowanie, indemnizacja, naprawienie szkody, prawo świadczenie należne poszkodowanemu od osoby ponoszącej odpowiedzialność za szkodę; występuje w formach: przywrócenia stanu poprzedniego, zapłaty odpowiedniej kwoty lub renty dla poszkodowanego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje