Haslo: ogrodowa sztuka

ogrodowa sztuka, umiejętność planowania, zakładania i formowania ogrodów za pomocą elementów przyr. i arch.; znana od czasów staroż.; wykształciła wiele stylów i typów ogrodów; ściśle związana z rozwojem sztuk plast., była też m.in. odbiciem kierunków filoz., lit. i rel. danej epoki.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, zespół funkcjonalnie powiązanych urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym obszarze i przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Rodzajem sieci telekomunikacyjnych były więc stanowiska murzyńskich tam-tamów, łańcuchy indiańskich ognisk przekazujących znaki dymne. Współczesne sieci telekomunikacyjne to np. sieci telefonii komórkowej.

Promocje