Haslo: okupacja sowiecka ziem polskich

okupacja sowiecka ziem polskich 1939–41, polit.-policyjny system sprawowania władzy na okupowanym i wcielonym do ZSRR terytorium RP; władze okupacyjne dążyły do zaprowadzenia nowego ładu społ. przez pauperyzację obywateli oraz zniszczenie pol. świadomości nar. (sowietyzacja szkolnictwa oraz życia kult. i nauk., walka z religią); narzucano obywatelstwo ZSRR, stosowano terror (szczególnie wobec inteligencji, ziemiaństwa i kleru) i deportacje w głąb ZSRR.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFELIETON, gatunek dziennikarski, krótki utwór (artykuł) publicystyczny na tematy społeczne, polityczne, obyczajowe lub kulturalne, napisany w sposób lekki, utrzymany w osobistym tonie; zwykle umieszczany na stałej kolumnie, opatrzony stałym tytułem.

Promocje