Haslo: okupacja sowiecka ziem polskich

okupacja sowiecka ziem polskich 1939–41, polit.-policyjny system sprawowania władzy na okupowanym i wcielonym do ZSRR terytorium RP; władze okupacyjne dążyły do zaprowadzenia nowego ładu społ. przez pauperyzację obywateli oraz zniszczenie pol. świadomości nar. (sowietyzacja szkolnictwa oraz życia kult. i nauk., walka z religią); narzucano obywatelstwo ZSRR, stosowano terror (szczególnie wobec inteligencji, ziemiaństwa i kleru) i deportacje w głąb ZSRR.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBURZA MÓZGÓW, metoda zespołowego twórczego myślenia polegająca na zgłaszaniu przez uczestników jak największej liczby propozycji rozwiązania określonego problemu, przy wstępnym założeniu, że każdy pomysł jest dobry, a żadnych pomysłów, choćby pozornie wydawały się absurdalne, nie wolno oceniać przed wyczerpaniem inwencji uczestników.

Promocje