Haslo: okupacja sowiecka ziem polskich

okupacja sowiecka ziem polskich 1939–41, polit.-policyjny system sprawowania władzy na okupowanym i wcielonym do ZSRR terytorium RP; władze okupacyjne dążyły do zaprowadzenia nowego ładu społ. przez pauperyzację obywateli oraz zniszczenie pol. świadomości nar. (sowietyzacja szkolnictwa oraz życia kult. i nauk., walka z religią); narzucano obywatelstwo ZSRR, stosowano terror (szczególnie wobec inteligencji, ziemiaństwa i kleru) i deportacje w głąb ZSRR.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCOPYRIGHT (by...), (prawa autorskie zastrzeżone przez...), formuła umieszczana wraz z nazwą właściciela "prawa autorskiego (nie zawsze jest nim "autor) i wskazaniem roku pierwszego wydania na karcie tytułowej lub na odwrocie karty tytułowej.

Promocje