Haslo: Ongon

Ongon, w mong. szamanizmie ogólna nazwa duchów opiekuńczych rodu, rodziny, także lokalnych bóstw; o. stawały się często dusze zmarłych, zwłaszcza szamanów i innych szanowanych przodków.Ostatnio czytane