Haslo: Ongon

Ongon, w mong. szamanizmie ogólna nazwa duchów opiekuńczych rodu, rodziny, także lokalnych bóstw; o. stawały się często dusze zmarłych, zwłaszcza szamanów i innych szanowanych przodków.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowADNOTACJA: l. Zwięzła charakterystyka dokumentu dotycząca jego treści i (lub) cech pozatreściowych (formalnowydawniczych) specyficznych dla danego dokumentu Stosowana np. w bibliografii odnotowanej. katalogu obrazkowym. Rodzaje adnotacji: wyjaśniająca, zawartościowa, księgoznawcza, zalecająca. 2. Potocznie: uwaga, dopisek. przypis, notatka - sporządzone w postaci pisemnej.

Promocje