Haslo: Ongon

Ongon, w mong. szamanizmie ogólna nazwa duchów opiekuńczych rodu, rodziny, także lokalnych bóstw; o. stawały się często dusze zmarłych, zwłaszcza szamanów i innych szanowanych przodków.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKRÓJ PISMA, charakterystyczny rysunek pisma drukarskiego (również czcionek w komputerowym edytorze tekstów) o jednolitych cechach graficznych (stylu, proporcji, układzie i kształcie szeryfów itp.) w komplecie liter, cyfr i znaków.

Promocje