Haslo: opole

opole, łac. vicinia, wczesnośredniowieczna organizacja terytorialno-sąsiedzka zachodnich Słowian, obejmująca większą liczbę wsi i osad; wykorzystywane do organizacji książęcej skarbowości i sądownictwa.Ostatnio czytane