Haslo: opole

opole, łac. vicinia, wczesnośredniowieczna organizacja terytorialno-sąsiedzka zachodnich Słowian, obejmująca większą liczbę wsi i osad; wykorzystywane do organizacji książęcej skarbowości i sądownictwa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowAPARAT NAUKOWY WYDAWNICTWA, zespól elementów wydawnictwa (publikacji naukowej) stanowiących wskazanie zródłowych materiałów cytowanych, omawianych bądź wykorzystanych przez autora Należą tu m i n. przypisy bibliografia załącznikowa, indeksy, a w przypadku publikacji opracowanych metodą hipertekstu także np. odnośniki do innych tekstów.

Promocje