Haslo: opole

opole, łac. vicinia, wczesnośredniowieczna organizacja terytorialno-sąsiedzka zachodnich Słowian, obejmująca większą liczbę wsi i osad; wykorzystywane do organizacji książęcej skarbowości i sądownictwa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowISBN (International Standard Book Number, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki), dziesięciocyfrowy symbol nadawany od r. 1971 (w Polsce 1974) wszystkim książkom ukazującym się na świecie; składa się z czterech części: 1) grupa narodowa, językowa lub geograficzna (np. 83 - Polska), 2) wydawca, 3) konkretna książka, 4) numer kontrolny.

Promocje