Haslo: szkoła badeńska

szkoła badeńska, zw. też szkołą heidelberską lub szkołą fryburską, jedna z głównych szkół filozoficznych neokantyzmu, uformowana na przełomie XIX i XX w. w Heidelbergu i Fryburgu Bryzgowijskim przez W. Windelbanda i H. Rickerta; zajmowała się głównie teorią poznania, aksjologią oraz teorią i metodologią nauk humanistycznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAMIŁOWANIE DO CZYTANIA, trwała skłonność do czytania połączona z odczuwaniem przyjemności, której źródłem jest sama czynność czytania lub realizacja określonych zainteresowań czytelniczych. Zamiłowanie do czytania wydaje się być coraz rzadszą skłonnością w dobie cywilizacji obrazkowej.

Promocje