Haslo: szkoła badeńska

szkoła badeńska, zw. też szkołą heidelberską lub szkołą fryburską, jedna z głównych szkół filozoficznych neokantyzmu, uformowana na przełomie XIX i XX w. w Heidelbergu i Fryburgu Bryzgowijskim przez W. Windelbanda i H. Rickerta; zajmowała się głównie teorią poznania, aksjologią oraz teorią i metodologią nauk humanistycznych.Ostatnio czytane