Haslo: szkoła badeńska

szkoła badeńska, zw. też szkołą heidelberską lub szkołą fryburską, jedna z głównych szkół filozoficznych neokantyzmu, uformowana na przełomie XIX i XX w. w Heidelbergu i Fryburgu Bryzgowijskim przez W. Windelbanda i H. Rickerta; zajmowała się głównie teorią poznania, aksjologią oraz teorią i metodologią nauk humanistycznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY POMOCNICZO-INFORMACYJNE, części składowe wydawnictw, zwłaszcza książki, czasopisma, tekstów zapisanych na nośnikach elektronicznych, ułatwiające korzystanie z zawartości treściowej wydawnictw (np. słownik użytych terminów, wykaz skrótów, spis treści, streszczenie, paginacja, żywa pagina, indeksy).

Promocje