Haslo: szkoła badeńska

szkoła badeńska, zw. też szkołą heidelberską lub szkołą fryburską, jedna z głównych szkół filozoficznych neokantyzmu, uformowana na przełomie XIX i XX w. w Heidelbergu i Fryburgu Bryzgowijskim przez W. Windelbanda i H. Rickerta; zajmowała się głównie teorią poznania, aksjologią oraz teorią i metodologią nauk humanistycznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG PRZEDMIOTOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według treści dzieła w porządku alfabetycznym haseł, którymi są tematy wraz z określnikami. Katalog przedmiotowy nie wiąże dziedzin wiedzy (nie tworzy logicznie stopniowanej całości), lecz je rozdziela w szereg pojedynczych, samodzielnych tematów.

Promocje