Haslo: powstanie badeńskie

powstanie badeńskie, powstanie 1848–49 w Badenii w celu wprowadzenia republiki; wybuchło w okresie Wiosny Ludów; VI–VII 1849 naczelny wodzem generał L. Mierosławski; stłumione przez wojska pruskie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAKRES BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zakres bibliografii jest wyznaczany przez cechy treściowe materiałów zarejestrowanych w bibliografii. Zakres bibliografii ogólny (pełny) mają bibliografie rejestrujące materiały o różnej treści (np. bibliografia narodowa). Zakres bibliografii ograniczony maja bibliografie, w których materiał jest dobierany w zależności od przedmiotu (tematu) bibliografii (np. bibliografia na temat komputeryzacji bibliotek).

Promocje