Haslo: powstanie badeńskie

powstanie badeńskie, powstanie 1848–49 w Badenii w celu wprowadzenia republiki; wybuchło w okresie Wiosny Ludów; VI–VII 1849 naczelny wodzem generał L. Mierosławski; stłumione przez wojska pruskie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje