Haslo: Osowiec

Osowiec, w. w woj. podl. (pow. moniecki, gmina Goniądz), nad bagnistym rozlewiskiem Biebrzy; ośr. krajoznawczy; siedziba Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Nar. (część budynków administracji Parku w Goniądzu); częściowo zniszczona twierdza zbud. 1882–91 przez władze ros.; nad kanałami przy twierdzy osiedlono bobry (sprowadzone z Białorusi), które dały początek przywróceniu tego gat. pol. faunie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI, zbiór dokumentów, urządzeń, napisów oraz system informacyjnowyszukiwawczy biblioteki pełniący funkcję informacyjno-dydaktyczną. W bibliotece szkolnej na warsztat informacyjny składają się: księgozbiór podręczny, katalogi i kartoteki biblioteczne, materiały i pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Promocje