Haslo: Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski, miasto powiatowe w woj. świętokrz., nad Kamienną; 73 tys. mieszk. (2008); stary ośr. przemysłu metalurg.; ob. na terenie dawnej Huty Ostrowiec działają m.in.: Grupa Kapitałowa Obszar Przem. „Zakłady Ostrowieckie” SA, walcownia, odlewnia rur, fabryka maszyn; ponadto w O.Ś. przemysł metal., maszyn., elektrotechniczny, lekki, miner., spoż., chem., drzewny; węzeł drogowy; szkoła wyższa; muzeum; prawa miejskie przed 1620 (1613?); w XIX w. duży ośr. hutnictwa; 1941–43 getto (ok. 16 tys. osób); 2 pałace (XIX w. i pocz. XX w.); kościoły (XVII, XVIII w.), pałac (XIX w., ob. muzeum).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, dokument biblioteczny (np. czasopismo, nagranie na kasecie magnetofonowej) przekazywany nieodpłatnie na podstawie odpowiednich przepisów prawnych przez "wydawcę wskazanym "bibliotekom lub innym instytucjom (np. filmoteka); służy archiwizacji krajowej produkcji wydawniczej. W Polsce od 1780; obecnie do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego druków uprawnionych jest kilkanaście bibliotek (m.in. "Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, niektóre biblioteki uniwersyteckie i publiczne).

Promocje