Haslo: Owsiszcze

Owsiszcze, w. w woj. śląskim (pow. raciborski, gmina Krzyżanowice), przy granicy z Czechami; przejście dostępne dla małego ruchu granicznego na drodze Krzyżanowice–Pišt.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje