Haslo: pacyfizm

pacyfizm [łac. pacificus ‘wprowadzający pokój’ < pax ‘pokój’, facere ‘czynić’], zespół poglądów głoszących konieczność usunięcia bądź ograniczenia wojen i zapewnienia ludzkości pokoju; także ruch społeczno-polityczny propagujący pokój, potępiający wszelkie wojny i przygotowania do nich; pierwsze organizacje pacyfistyczne powstały w USA i Wielkiej Brytanii na początku XIX w.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowISSN (International Standard Serial Number, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego), symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu, złożony z dwu 4-cyfrowych części połączonych łącznikiem; obowiązuje od 1975 (norma ISO), w Polsce od 1977.

Promocje