Haslo: pacyfizm

pacyfizm [łac. pacificus ‘wprowadzający pokój’ < pax ‘pokój’, facere ‘czynić’], zespół poglądów głoszących konieczność usunięcia bądź ograniczenia wojen i zapewnienia ludzkości pokoju; także ruch społeczno-polityczny propagujący pokój, potępiający wszelkie wojny i przygotowania do nich; pierwsze organizacje pacyfistyczne powstały w USA i Wielkiej Brytanii na początku XIX w.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje