Haslo: Paczkowski Andrzej

Paczkowski Andrzej, ur. 1 X 1938, Krasnystaw, historyk, alpinista; profesor Inst. Studiów Polit. PAN; 1974–95 prezes Pol. Związku Alpinizmu; badacz historii prasy pol. i najnowszej historii Polski (zwł. dziejów PRL), Prasa polska 1918–1939, Stanisław Mikołajczyk, czyli Klęska realisty; Pół wieku dziejów Polski 1939–1989; Czarna księga komunizmu (współautor).Ostatnio czytane