Haslo: Paczków

Paczków, miasto w woj. opolskim (pow. nyski), nad Nysą Kłodzką, w pobliżu granicy z Czechami; 8,1 tys. mieszk. (2008); ośr. usługowy i turyst.-krajoznawczy; przemysł drzewny, chem., miner., maszyn., odzieżowy; Muzeum Gazownictwa; drogowe przejście graniczne; prawa miejskie od 1254; kościół (XIV, XV, XVI w.), mury miejskie z 19 basztami i 3 wieżami bramnymi (XIV–XVI w.), ratusz (XIX w.) z renes. wieżą, kamienice (XVI–XVIII w.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA: 1. Każda wiadomość będąca odbiciem rzeczywistości lub ją zastępująca. 2. Powiadamianie społeczeństwa lub określonych grup za pomocą środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców. 3. Dziedzina nauki, której przedmiotem badania są procesy informacyjne. 4. Zorganizowana działalność (np. biblioteki), której zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji o osiągnięciach nauki, techniki i innych dziedzin życia społecznego. 5. inform. Obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.

Promocje