Haslo: Padańska, Nizina

Padańska, Nizina, Pianura Padana, niz. we Włoszech, między Alpami, Apeninami i M. Adriatyckim; większa część leży poniżej 100 m; gł. rz. Pad; gęsto zaludniona i dobrze zagospodarowana; uprawa ryżu, pszenicy, buraków cukrowych, warzyw, hodowla bydła; wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego; gł. m.: Mediolan, Turyn, Wenecja, Bolonia; dzieli się na niz.: Piemoncką, Lombardzką, Wenecką i Emiliańską.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG PRZEDMIOTOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według treści dzieła w porządku alfabetycznym haseł, którymi są tematy wraz z określnikami. Katalog przedmiotowy nie wiąże dziedzin wiedzy (nie tworzy logicznie stopniowanej całości), lecz je rozdziela w szereg pojedynczych, samodzielnych tematów.

Promocje