Haslo: Padlewski Zygmunt

Padlewski Zygmunt, ur. 1 I 1836, Czerniawka Mała k. Berdyczowa, zm. 15 V 1863, Płock, działacz lewicy „czerwonych” w powstaniu styczniowym 1863–64, generał; 1862 czł. Kom. Centralnego Nar., I 1863 powstańczy naczelnik m. Warszawy, naczelnik wojsk. woj. płockiego i dca oddziałów powstańczych, ujęty przez Rosjan i stracony.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje