Haslo: Padmasambhawa

Padmasambhawa, żył w VIII w., indyjski jogin, mistrz tantryczny i misjonarz buddyjski; przybył do Tybetu na zaproszenie króla w 2. połowie VIII w.; wraz z Śantirakszitą założył pierwszy klasztor w Tybecie; propagował buddyzm tantryczny; uchodzi za twórcę pierwszej szkoły buddyzmu tybetańskiego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje