Haslo: Padmasambhawa

Padmasambhawa, żył w VIII w., indyjski jogin, mistrz tantryczny i misjonarz buddyjski; przybył do Tybetu na zaproszenie króla w 2. połowie VIII w.; wraz z Śantirakszitą założył pierwszy klasztor w Tybecie; propagował buddyzm tantryczny; uchodzi za twórcę pierwszej szkoły buddyzmu tybetańskiego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje