Haslo: Padre

Padre, Padre Island, łańcuch wysp oddzielających zat. Laguna Madre od otwartych wód Zat. Meksykańskiej, w USA (stan Teksas); część dawnej mierzei; dł. 182 km, szer. do 5 km; wydmy i szerokie plaże; rybołówstwo; rezerwat.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIEĆ KOMPUTEROWA, zespół komputerów i urządzeń peryferyjnych połączonych liniami transmisji (przewodowej lub bezprzewodowej) danych umożliwiających współpracę (np. wykorzystywanie tych samych zasobów informacji i urządzeń peryferyjnych przez wielu użytkowników, szybkie przesyłanie danych). Rodzaje: lokalne (ograniczone do jednego lub kilku budynków), rozległe (np. Internet).

Promocje