Haslo: Paik Nam June

Paik Nam June, ur. 20 VII 1932, Seul, zm. 29 I 2006, Miami, artysta amerykański, pochodzenia koreań.; przedstawiciel sztuki akcji; wprowadził do swej twórczości zapis wideo, zarówno przy realizacjach konceptualnych, jak i w działaniach artyst. typu body art.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje