Haslo: paleontologia

paleontologia [gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, ṓn ‘istniejący’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’], biol. nauka o roślinach (paleobotanika) i zwierzętach (paleozoologia) minionych epok geologicznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMEDIA, środki przekazu, określenie systemów i narzędzi przekazywania informacji oraz treści rozrywkowych w postaci zapisów tekstowych, wizualnych i audialnych (np. gazety, czasopisma, książki, radio, "telewizja, sprzęt wideo, bilboardy, filmy, płyty). Media o największym zasięgu zwane są środka-mi masowego przekazu (mass mediami).

Promocje